Політика конфіденційності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Адміністратором персональних даних є ТОВ “PEFRANO", пр-т. 1000-річчя 2 , 32-300 Олькуш, внесений до Національного судового реєстру (KRS) (реєстрант: Районний суд Кракова - Середмістя у Кракові, 12-й комерційний відділ Національного судового реєстру) під номером KRS 0000858590, статутний капітал: 100 000,00 злотих, ІПН:6372211311 , Регон: 386951360, іменований надалі "Адміністратором" і є одночасно постачальником послуг інтернет-магазину і Продавцем.
1.2. Адміністратор за допомогою Веб-сайту та інших форм зв’язку збирає та обробляє персональні дані Користувачів (Клієнтів), зазначені нижче, надані в процесі реєстрації на Веб-сайті відповідно до загальноприйнятих польських законів, у тому числі, зокрема, відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року (Положення Про захист персональних даних): ім’я та прізвище, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону тощо.
1.3. Адміністратор приділяє особливу увагу захисту інтересів суб'єктів даних і, зокрема, гарантує, що дані, які він збирає, обробляються відповідно до Закону;
зібрані дані для визначених, законних цілей не піддаються подальшій обробці, не відповідаючим цим цілям; по суті правильну і адекватну по відношенню до цілей обробку данних і зберігання у формі, що дозволяє ідентифікувати осіб, до яких вони відносяться, не довше, ніж потрібно для досягнення мети обробки.
1.4. Всі слова, фрази і абревіатури, що зустрічаються на цьому сайті і починаються з великої літери (наприклад, Продавець, Інтернет-Магазин, Електронна Послуга), повинні розумітися відповідно до їх визначення в Регламенте інтернет-магазину, доступного за адресою: http://www.francuzkiparfumy.pl /francuzkiparfumy_pl-reglament.pdf.
1.5 Надання персональних даних Одержувачем / Клієнтом є добровільним, хоча відсутність зазначених у Регламенті персональних даних, необхідних для укладення договору купівлі-продажу або договору на надання електронних послуг, призводить до відмови в укладенні цього Договору. Дані, необхідні для укладення договору купівлі-продажу або договору на надання електронних послуг, також вказуються кожного разу на сайті інтернет-магазину.
1.6. Підставою для обробки персональних даних Одержувача/Клієнта є необхідність виконання договору, учасником якого є Одержувач/Клієнт, або прийняття на його вимогу дій до його укладення.

1.7. Адміністратор використовує файли cookie, тобто невелику текстову інформацію, яка зберігається на кінцевому пристрої Користувача (наприклад, комп’ютер, планшет, смартфон). Файли cookie можуть бути зчитані ІКТ-системою Адміністратора.

2. МЕТА ТА ОБСЯГ ЗБОРУ ДАНИХ


2.1. Адміністратор обробляє такі персональні дані Клієнтів (Замовників): ім'я та прізвище; адреса електронної пошти; номер контактного телефону; адреса (вулиця, номер будинку, номер приміщення, поштовий індекс, населений пункт). У разі Замовників послуг (Клієнтів), які не є одночасно споживачами, адміністратор додатково обробляє назву компанії та ідентифікаційний номер платника податків (ІПН).
2.2. Адміністратор обробляє персональні дані для наступних цілей:
2.2.1 з метою надання електронних послуг та укладення договорів купівлі-продажу, тобто встановлення, формування змісту, зміни, виконання або припинення договірних відносин між постачальником послуг (Продавцем) і Клієнтом (Замовником), що полягають у наданні електронних послуг через інтернет-магазин або в укладенні та виконанні договору купівлі-продажу продукції та її доставки клієнту є правовою підставою для обробки персональних даних відповідно до ст.6, уст.1 а), б) Положення Про захист персональних даних,
2.2.2 для виконання юридичних обов'язків, покладених на адміністратора відповідно до загальноприйнятого законодавства, включаючи податкове законодавство та бухгалтерський облік, правовою підставою для обробки персональних даних є пункт 1 статті 6. в) Положення Про захист персональних даних,
2.2.3 для аналітичних і статистичних цілей – правовою підставою для обробки персональних даних є законний інтерес адміністратора – стаття 6 (1) f) Положення Про захист персональних даних; законним інтересом адміністратора є проведення аналізу результатів підприємницької діяльності,
2.2.4 для реалізації законного інтересу адміністратора, що полягає в можливому встановленні або пред'явленні претензій або захисту від претензій, правовою підставою для обробки персональних даних є законно обгрунтований інтерес адміністратора – пункт 1 ст. 6 г) Положення Про захист персональних даних,
2.2.5 в рекламних і маркетингових цілях за допомогою SMS-повідомлень на підставі згоди клієнта – правовою підставою для обробки персональних даних є пункт 1 ст. 6 а) Положення Про захист персональних даних,
2.2.6 для того, щоб адміністратор відповідав на електронну пошту або традиційним шляхом, не пов'язаному з послугами, що надаються одержувачу або іншим договором з ним, персональні дані, що містяться в цьому листуванні, обробляються виключно з метою спілкування та врегулювання питання, до якого відноситься це листування, у зв'язку із здійснюваною підприємницькою діяльністю – правовою підставою для обробки є законний інтерес адміністратора, що полягає в необхідності встановлення зв'язку та врегулювання питання, до якого відноситься це листування – стаття 6 (1) (f) Положення Про захист персональних даних.
2.2.7 для відповіді на контакт, встановлений з адміністратором по телефону, з питань, не пов'язаних з укладеним договором або наданими послугами, адміністратор може запитувати персональні дані тільки в тому випадку, якщо це необхідно для обробки справи, до якого відноситься контакт – правовою підставою в цьому випадку є законний інтерес адміністратора (ст.6, п. 1, (f) Положення Про захист персональних даних), що полягає в необхідності врегулювання заявленої справи.

2.3. Адміністратор повідомляє, що якщо це необхідно для виконання дій, для яких були зібрані дані, Ваші дані можуть бути передані іншим особам тільки за згодою адміністратора на підставі укладеного договору і тільки тим, хто забезпечує належний захист даних і їх обробку відповідно до Закону.
2.4. Для клієнтів, які користуються послугами доставки продукту клієнту, адміністратор передає зібрані персональні дані клієнтів в обсязі, необхідному для доставки обраному перевізнику:
2.4.1. ТОВ "General Logistics Systems Poland", вул. Райдужна 10, Глухово, 62-052 Коморники, Національний Судовий Реєстр (НСР) 0000005009, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН): PL-785-15-61-831
2.4.2. Inpost SA, Мальборська 130, 30-624 Краків, НСР 0000536554
2.4.3. Пошта "Polska S. A.", вул. Сім'ї Іспанських 8, 00-940 Варшава, НСР 0000334972
2.4.4. ТОВ "Furgonetka", вул. Інженерна 8, 03-422 Варшава, НСР 0000694708
2.4.5. ТОВ "INPOST EXPRESS", вул. Мальборська 130, 30-624 Краків, НСР 0000543759
2.4.6. ТОВ "Пачкомати INPOST", НСР 0000418380
2.4.7. Рух; вул. Прохолодна 52, 00-872 Варшава; НСР 0000020446

2.5. Для Клієнтів, які використовують електронні платежі або платіжні картки Адміністратор передає зібрані персональні дані клієнтів тільки посереднику, обраному клієнтом, і тільки в тій мірі, в якій це необхідно для здійснення Клієнтом платежів через них. Посередником, доступним в інтернет-магазині, є:
2.5.1. Група DialCom24 – оператор платіжної системи онлайн-переказів 24. Розрахунковий агент – здійснює систему авторизації та розрахунків на підставі рішення голови польського національного банку № 1/2011 від 01.04.2011 р. та надає платіжні послуги в якості національної платіжної установи на підставі рішення комісії фінансового нагляду від 10.06.2014 р., внесеного до Реєстру платіжних послуг спільно з ТОВ DialCom24 - Платіжним агентом - під номером IP24/2014 (доступно на сайті https://erup.knf.gov.pl/View/). Адреса: вул. Канцелярська 15, 60-327 Познань. ІПН 781-173-38-52, регіон 634509164. Окружний суд Познані, VIII Відділ Господарського Національного судового реєстру НСР №0000306513, розмір статутного капіталу: 1 697 000 зл.

2.6. Адміністратор може передавати Ваші персональні дані в:
а) ING Bank S. A. ("БАНК "" у зв'язку з:
a. надання банком інтернет-магазину послуги з надання інфраструктури для обробки платежів через Інтернет (правова основа: ст.6, параграф 1, f) Положення Про захист персональних даних).
b. здійснення і розрахунок банком платежів, здійснюваних покупцями інтернет-магазину через Інтернет з використанням платіжних інструментів (правова основа: ст.6, параграф 1, f) Положення Про захист персональних даних).
c. для перевірки Банком належного виконання договорів, укладених з інтернет-магазином, зокрема для забезпечення захисту інтересів платників у зв'язку з поданими ними скаргами (правова основа: ст.6, параграф 1, f) Положення Про захист персональних даних).

б) ТОВ "Twisto Polska" у зв'язку з можливістю пропозиції здійснити оплату придбаного товару або послуги компанією польським ТОВ Twisto в рамках договору замовлення, що включає формулу покупки "купити з Twisto" і надання цієї формули покупки через інтернет-магазин, а також для перевірки компанією Twisto належного виконання таких договорів замовлення (правова основа: ст.6, параграф 1, f) Положення Про захист персональних даних). У випадках, згаданих під літ. а) і б) вище, надання Вами персональних даних відбувається з метою передачі ваших персональних даних в банк або ТОВ Twisto до укладення договору купівлі-продажу товару (або послуги), що купується в інтернет-магазині. Передача цих даних Банку здійснюється в разі здійснення платежу і передачі підтвердження його здійснення Банком на користь інтернет-магазину. У разі передачі ваших персональних даних до Банку для перевірки Банком належного виконання договорів, укладених з інтернет-магазином, зокрема забезпечення захисту інтересів платників у зв'язку з поданими ними скаргами, надання цих даних вимагається для забезпечення виконання договору, укладеного між інтернет-магазином та Банком. А ось передача даних у випадку з ТОВ "Twisto Polska". це умова укладення договору купівлі-продажу в зв'язку з бізнес-моделлю ведення бізнесу, прийнятої інтернет-магазином, і в зв'язку з можливістю запропонувати вам оплатити ціну за придбаний Вами товар або послугу ТОВ "Twisto Polska" в рамках договору замовлення, що включає формулу покупки "купити з Твісто".

2.7. Адміністратор інформує користувачів, що довіряє обробку персональних даних ТОВ Едроне, вул. Врацкая 1, 31-203 Краків, ІПН: 676-248-20-64, НСР: 0000537197 – для використання системи розсилки edrone.me, використовується для відправки бюлетеня і в маркетингових цілях тільки і виключно для цілей кампанії електронної пошти, sms, соціальні медіа, запущеної або зазначеної адміністратором за допомогою системи edrone. Адміністратор каже, що використовує такі технології для відстеження дій, здійснених Користувачем / клієнтом у веб-сайті магазину: коди відстеження edrone – для аналізу статистики веб-сайту магазину, а також для маркетингових цілей лише та виключно для цілей кампанії електронної пошти, sms, соціальні медіа, запущеної або зазначеної адміністратором за допомогою системи edrone.
2.8. Крім того, адміністратор повідомляє, що у зв'язку з обробкою персональних даних з метою збору відгуків та інформації про продукти, ваші персональні дані можуть бути надані інтернет-магазином наступним суб'єктам:
а) ТОВ "Фабрика електронного бізнесу" ИНН 8133563947,
б) Trusted Shops GmbH ІПН: DE812947877.

2.9 Крім того, одержувачами персональних даних можуть бути:
2.9.1. постачальники інформаційних систем, послуг хостингу та ІТ-послуг.
2.9.2. суб'єкти, які надають адміністратору бухгалтерські послуги, дослідження якості обслуговування, розслідування дебіторської заборгованості, юридичні, аналітичні, маркетингові послуги.
2.9.3. органи, які мають право на отримання ваших персональних даних відповідно до законодавства.
2.10. Адміністратор обробляє персональні дані людей, яким сподобалися наші соціальні профілі, що проводяться в популярних соціальних мережах. Дані обробляються для того, щоб ми могли вести і управляти нашими профілями, в тому числі спілкуватися зі спільнотою і організовувати заходи або конкурси, на умовах, визначених функціональністю окремих соціальних мереж і їх правилами. Дані членів спільноти також обробляються в статистичних та аналітичних цілях і можуть оброблятися для пред'явлення претензій та захисту від претензій. Правовою підставою для обробки Ваших персональних даних є наш законний інтерес (стаття 6, параграф 1, f) Положення Про захист персональних даних).
2.11. З метою реалізації маркетингових заходів адміністратора в деяких випадках він може використовувати профілювання, яке полягає в тому, що на основі наявних у адміністратора персональних даних, які вас стосуються, а також інформації про продукти, які ви придбали, Адміністратор буде робити висновки щодо ваших інтересів і переваг, що може допомогти краще зіставити наше маркетингове повідомлення з вашими очікуваннями. Профілювання може включати коригування показаних оголошень, представлених продуктів під час замовлення, відправлену інформацію про продукти, а також рекламні акції та знижки, пропоновані адміністратором, або нагадування про покинутий кошик. Однак рішення, прийняті адміністратором на основі такого профілювання, не стосуються укладення або відмови в укладенні договору купівлі- продажу або можливості використання електронних послуг – в будь-якому випадку суб'єкт даних вільно приймає рішення про те, чи захоче він, наприклад, зробити покупку в інтернет-магазині. Ви можете в будь-який час заперечувати проти такої дії.


3. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ДАНІ

3.1. Постачальник послуг також збирає операційні дані (так звані журнали-IP-адреса, домен), які зберігаються протягом невизначеного часу і використовуються для створення статистики, корисної для адміністрування інтернет-магазину. Ці дані носять агрегований і анонімний характер, тобто не містять ознак, що ідентифікують відвідувачів сайту інтернет-магазину. Журнали не розголошуються третім особам.
3.2. У будь-якому випадку ви можете заблокувати встановлення файлів cookie або видалити постійні файли cookie, використовуючи відповідні параметри вашого інтернет-браузера. У разі виникнення проблем ми радимо вам скористатися файлом довідки браузера або звернутися до виробника браузера, який ви використовуєте.

4. ЧАС ОБРОБКИ ДАНИХ

4.1.У разі персональних даних, що обробляються з метою укладення та виконання договорів купівлі-продажу – протягом часу, необхідного для виконання всіх зобов'язань, що випливають з договорів купівлі-продажу.
4.2. У разі персональних даних, що обробляються для надання послуг одержувачу послуг в електронному вигляді – на час надання послуг одержувачу послуг в електронному вигляді.
4.3. У разі персональних даних, оброблюваних для направлення до одержувача послуг адміністратором маркетингового контенту – до тих пір, поки одержувач послуг не заперечує проти обробки персональних даних в цьому відношенні.
4.4. У разі обробки даних в аналітичних і статистичних цілях – на час надання послуг одержувачу послуг в електронному вигляді.
4.5. У разі обробки даних з метою реалізації законного інтересу адміністратора, що полягає в можливому встановленні або розслідуванні претензій або захисту від претензій – до закінчення терміну позовної давності претензій. Після закінчення цього періоду персональні дані будуть оброблятися тільки в обсязі і протягом часу, необхідного законодавством, включаючи закони про бухгалтерський облік.

4.6. Персональні дані зберігатимуться протягом дії договору та протягом періоду відповідно до чинних нормативних актів з урахуванням строку позовної давності для претензій та податкових зобов’язань. Персональні дані, на обробку яких ви дали згоду, зберігатимуться до тих пір, поки ви не відкличете свою згоду.

5. ПРАВА, ПОВ'ЯЗАНІ З ОБРОБКОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Ви (Користувач, Клієнт) маєте право на доступ до змісту ваших персональних даних та їх виправлення, а також вимагати від Адміністратора їх негайного видалення («право бути забутим»).
5.2. Кожна особа має право контролювати обробку своїх даних адміністратором:
5.2.1 Ви можете отримати інформацію про те, як і в якому обсязі ми обробляємо її дані.
5.2.2 Ви можете отримати копію ваших персональних даних.
5.2.2.1 якщо запит включає копії даних, вкажіть, які дані ви хотіли б отримати.
5.2.2.2. адміністратор може стягувати плату за другу і наступну копію, про що ви будете повідомлені.
5.2.2.3 розмір плати буде відповідати вартості підготовки наступної копії персональних даних;
5.2.3. Ви можете вимагати виправлення ваших даних (якщо вони були неправильно збережені або якщо вони були змінені)
5.2.4. Ви можете вимагати видалення своїх персональних даних (якщо немає підстав для того, щоб адміністратор їх обробляв)
5.2.5. Ви можете вимагати обмеження обробки (якщо ви хочете, щоб адміністратор обробляв ваші дані лише в обмеженій мірі, до розгляду Вашого заперечення або запиту на виправлення даних, а також якщо ви хочете, щоб дані були збережені у зв'язку з вашими претензіями);
5.2.6. Ви можете вимагати передачі своїх даних, наданих адміністратору, у структурованому, широко використовуваному машиночитаному форматі. Отримані дані ви можете самостійно передати обраному адміністратору. Крім того, якщо це технічно можливо, при дотриманні відповідних стандартів безпеки, ми можемо передати дані іншому адміністратору від вашого імені. Персональні дані можуть бути передані платіжному оператору та кур’єрській компанії.
5.2.7. У разі, якщо обробка ваших даних адміністратором здійснюється на підставі законних інтересів, Ви можете заперечувати проти такої обробки;
5.2.8. У разі, якщо обробка Ваших персональних даних адміністратором здійснюється на підставі вашої згоди, ви маєте право відкликати свою згоду в будь-який час, що, однак, не впливає на законність обробки, виробленої на підставі згоди до його відкликання.
5.2.9. Кожна людина має право подати скаргу в наглядовий орган [в Польщі до голови Управління по захисту персональних даних].
Якщо ви вважаєте, що обробка нами Ваших персональних даних порушує ваші права, будь ласка, повідомте нам про це за адресою електронної пошти: [email protected] , ми намагаємось реагувати на зауваження та пропозиції наших користувачів і, перш за все, поважати їхні права.
5.3. Для реалізації зазначених вище прав Ви можете використовувати опцію у своєму обліковому записі (ця опція поширюється тільки на користувачів, які мають обліковий запис) або шляхом відправки відповідного повідомлення по електронній пошті за адресою: [email protected] або письмово на адресу адміністратора.
5.3.1 заява про реалізацію прав суб'єктів даних може бути подана в наступній формі:
- у письмовій формі за адресою: ТОВ “PEFRANO", пр-т. 1000-річчя 2 , 32-300 Олькуш,
- електронною поштою: [email protected].
Запит повинен, наскільки це можливо, точно вказувати, до чого відноситься запит, тобто зокрема:
- якими повноваженнями хоче скористатися особа, яка подає заявку (наприклад, право на отримання копії даних, право на видалення даних тощо).);
- до якого процесу обробки відноситься запит (наприклад, використання певної послуги, отримання інформаційного бюлетеня, що містить комерційну інформацію, на вказану адресу електронної пошти і т.);
- до яких цілей обробки відноситься запит (наприклад, маркетингові цілі, аналітичні цілі і т.).
5.3.2. Відповідь на заявку буде дана протягом місяця з моменту її отримання. У разі необхідності продовження цього терміну адміністратор інформує заявника про причини такого продовження.
5.3.3.Відповідь буде дана на адресу електронної пошти, з якої була відправлена заявка, а в разі запитів, спрямованих листом, звичайним листом на адресу, вказану заявником, якщо зі змісту листа не виникає бажання отримати зворотній зв'язок на адресу електронної пошти (в цьому випадку необхідно вказати адресу електронної пошти).

6. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Інтернет-магазин може містити посилання на інші веб-сайти. Адміністратор закликає вас, коли ви переходите на інші сайти, ознайомитися з політикою конфіденційності, встановленою там. Вказана політика конфіденційності застосовується лише до вказаного інтернет-магазину.
6.2. Адміністратор застосовує технічні та організаційні заходи, що забезпечують захист оброблюваних персональних даних, відповідну загрозам і категоріям захищаються даних, і, зокрема, захищає дані від їх передачі некерованим особам, від вилучення некерованою особою, обробки з порушенням чинного законодавства, зміни, втрати, пошкодження або знищення.
6.3. Адміністратор надає наступні технічні заходи для запобігання отримання та зміни несанкціонованими особами персональних даних, що передаються в електронному вигляді:
6.3.1. Захист набору даних від несанкціонованого доступу.
6.3.2. Сертифікат SSL (рівень захищених сокетів).
6.3.3. Доступ до облікового запису тільки після введення індивідуального логіна і пароля.
6.3.4. З метою забезпечення цілісності та конфіденційності даних Адміністратор впровадив процедури, що дозволяють отримувати доступ до персональних даних тільки уповноваженим особам і тільки в тій мірі, в якій це необхідно в зв'язку з виконуваними ними завданнями.
6.3.5. Адміністратор використовує організаційні та технічні рішення для забезпечення того, щоб всі операції з персональними даними реєструвалися і здійснювалися тільки уповноваженими особами.
6.3.6. Крім того, адміністратор вживає всіх необхідних заходів для того, щоб його субпідрядники та інші співпрацюючі особи гарантували застосування відповідних заходів безпеки в будь-якому випадку, коли вони обробляють персональні дані за дорученням адміністратора.
6.3.7. Адміністратор постійно проводить аналіз ризиків і стежить за адекватністю застосовуваних засобів захисту даних до виявлених загроз. При необхідності адміністратор вживає додаткових заходів для підвищення безпеки даних.
6.4. Адміністратор не буде передавати персональні дані Користувача в треті країни.

7. КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Адміністратор залишає за собою право вносити зміни в політику конфіденційності, якщо цього вимагають закони або зміни в області функціонування сайту. Про зміни адміністратор повідомляє, зокрема, розміщуючи повідомлення на сторінці сайту.
7.2. Політика конфіденційності останньої версії діє з 05.12.2022 року.